Η "ΘΡΙ ΠΙ ΕΛ ΑΞΙΟΝ ΕΠΕ" με διακριτικό τίτλο "3PL AXION LTD"  είναι μία από τις σοβαρότερες εταιρίες στον κλάδο της με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών logistics , εξυπηρετώντας τόσο  ελληνικές εταιρίες όσο και πολυεθνικές εταιρίες.

Το νέο σύγχρονο αποθηκευτικό κέντρο στη περιοχή Θέση Ρικιά στον Ασπρόπυργο (σημείο πολύ κοντά σε έξοδο της Αττικής Οδού στον Ασπρόπυργο) παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μεταφοράς, φυσικής διανομής και αποθήκευσης τόσο σε στεγασμένους χώρους για προϊόντα ξηρού φορτίου είτε προϊόντων που χρήζουν αποθήκευση σε χώρο συντήρησης (+15 έως +18) καθότι υπάρχουν κλιματιζόμενοι χώροι καθόλη τη διάρκεια του έτους σε θερμοκρασίες για φύλαξη προϊόντων τροφίμων κλπ.

Στον αποθηκευτικό χώρο υπάρχει μηχανογραφική υποστήριξη από σύγχρονο WMS της εταιρίας Optimum του προγράμματος Aberon με ενδεικτικούς πελάτες όπως :


Koτζόγλου Γερμανός

YalcoAlex Pack

Elbisco Κορρές

Attrativo Αtlantic

SpriderJumbo


το οποίο παρέχει ηλεκτρονική ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος του πελάτη με πληροφορίες όπως : επίπεδα stock ανά κωδικό, λογιστικοί λογαριασμοί, ημερήσια παραστατικά (δελτία αποστολής) κ.α.

Το αποθηκευτικό κέντρο είναι εξοπλισμένο με συστήματα ασφαλείας με την καλύτερη δυνατή προστασία των εμπορευμάτων.

Επίσης για όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τα φιλοξενούμενα εμπορεύματα έχει προβλεφθεί πλήρης ασφαλιστική κάλυψη.

Αναλυτικότερα οι κυριότερες από τις υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι εξής  :Εκφόρτωση των εμπορευμάτων σας από το container ή το φορτηγό διεθνών ή εσωτερικών μεταφορών στις αποθήκες μας από εξειδικευμένο προσωπικό με την βοήθεια του πιο σύγχρονου εξοπλισμού παράλληλα με ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο.
 Αποθήκευση των εμπορευμάτων σας στις αποθήκες μας στην Αθήνα (Ασπρόπυργος) ταξινόμησή τους ανά κωδικό σε προκαθορισμένες θέσεις αποθήκευσης.
 
Διαχείριση των εμπορευμάτων σας δια μέσου μηχανογραφικής παρακολούθησης, από την στιγμή της εκφόρτωσής τους στην ράμπα της αποθήκης μας μέχρι την στιγμή της φόρτωσή τους στο φορτηγό διανομής, από εξειδικευμένο λογισμικό WMS με την βοήθεια ασύρματων τερματικών (RF)
 Παραλαβή των καθημερινών σας παραγγελιών με fax, με e mail ή απευθείας με on line σύνδεση μεταξύ μας, επεξεργασία των στοιχείων των παραγγελιών και διαλογή (Picking) από τους χώρους διαλογής (picking locations) με σάρωση των γραμμικών κωδικών (bar codes) των προϊόντων από ασύρματα τερματικά είτε χειροκίνητα. (εφόσον και εάν είναι επιθυμητό)


Τελικός έλεγχος αποφυγής λαθών των διαλεγμένων προϊόντων πριν από την φόρτωσή τους στα φορτηγά διανομής με σάρωση (scanning) του γραμμικού κώδικα (Bar code) κάθε προϊόντος ξεχωριστά.
 Έκδοση όλων των απαραίτητων παραστατικών (Δελτίο αποστολής της εταιρείας μας κατ’ εντολή σας και δια λογαριασμό του πελάτη σας ή δελτίο αποστολής και τιμολόγιο δικό σας).
 Φόρτωση, διανομή και παράδοση των εμπορευμάτων σας βάση προκαθορισμένων χρόνων παράδοσης.
 Διαχείριση επιστροφών με βάση την εφαρμοζόμενη πολιτική της εταιρείας σας.
 Ετικετοκολλήσεις, ανασυσκευασίες ή οποιεσδήποτε προωθητικές συσκευασίες.
 Στατιστικά δεδομένα (Ποσοστό διακίνηση κωδικών, ποσοστό όγκου και βάρους, ποσότητες διακίνησης, αιχμές ζήτησης, αποθέματα κτλ.)